മങ്കാദ് കളിയുടെ ഭാഗമാണ്, ദീപ്തിക്ക് പിന്തുണയുമായി ഹർമൻപ്രീത് കൗർ

ഇന്ന് ദീപ്ത് ശർമ്മ മങ്കാദിങിലൂടെ ചാർലെ ഡീനിനെ റണ്ണൗട്ടാക്കിയ ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ.

ഇത് ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞങ്ങൾ പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്ന് ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങളുടെ കളിയിലെ ബോധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ കളിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കും എന്നും ദീപ്തി നിയമങ്ങൾക്കതീതമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നും ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു ‌

ദീപ്തി

ദിവസാവസാനം ഒരു വിജയം ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് എന്നും ഹർമൻപ്രീത് പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് അവസാന വിക്കറ്റിൽ ഫ്രേയ ഡേവിസിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ചാര്‍ലട്ട് ഡീൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച സമയത്തായിരുന്നു പന്ത് എറിയും മുമ്പ് കളം വിട്ട നോൺ സ്ട്രൈക്കിങ് എൻഡിലെ ഡീനിനെ ദീപ്തി റൺ ഔട്ട് വഴി പുറത്താക്കിയത്