മഹീഷ് തീക്ഷണയും ദുനിത് വെല്ലാലാഗേയും രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് സ്പിന്നര്‍മാരെ ടീമിലുള്‍പ്പെടുത്തി ശ്രീലങ്ക. ലസിത് എംബുല്‍ദേനിയയെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോള്‍ പ്രവീൺ ജയവിക്രമ കോവിഡ് കാരണം രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുന്നില്ല.

ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹീഷ് തീക്ഷണ, ദുനിത് വെല്ലാലാഗേ, ലക്ഷിത മനസിംഗേ എന്നിവരെയാണ് ശ്രീലങ്ക ടീമിലുള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വെല്ലാലാഗേ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ 9 വിക്കറ്റുമായി ടോപ് വിക്കറ്റ് ടേക്കര്‍ ആയിരുന്നു.