2007ലെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം തന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളം ഹെയ്ഡന്‍ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല – റോബിന്‍ ഉത്തപ്പ

2007ല്‍ താനും മാത്യൂ ഹെയ്ഡനും തമ്മിലുണ്ടായ സ്ലെഡ്ജിംഗ് സംഭവത്തിന് ശേഷം താരം തന്നോട് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റോബിന്‍ ഉത്തപ്പ. ഡര്‍ബനില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ തുടങ്ങിയ വാക്പോര് വളരെ മോശം രീതിയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നുവെന്നും ഉത്തപ്പ പറഞ്ഞു.

ഹെയ്ഡന്‍ വ്യക്തിപരമായും താരമായും തന്നെ പ്രഛോദിപ്പിച്ച ഒരു താരമായിരുന്നുവെന്നും അതിനാല്‍ തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ഒരു വാക്പോര് നടത്തുക വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നുവെന്നും റോബിന്‍ ഉത്തപ്പ വ്യക്തമാക്കി. മത്സരം തങ്ങള്‍ വിജയിച്ചുവെങ്കിലും താന്‍ വളരെ അധികം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നോട് ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ സംസാരിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഉത്തപ്പ പറഞ്ഞു.