വിരാട് കോഹ്‍ലിയുടെ ബാറ്റിംഗ് ആസ്വദിക്കുന്നവര്‍ ബാബര്‍ അസമിന്റെ ബാറ്റിംഗും വീക്ഷിക്കണം

വിരാട് കോഹ്‍‍ലിയും ബാബര്‍ അസമുമായുള്ള താരതമ്യം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് സജീവ ചര്‍ച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരുടെയും താരതമ്യം നടത്തി ടോം മൂഡി.
വിരാട് കോഹ്‍ലി മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനാണെന്ന് പറയുന്നവര്‍ ബാബര്‍ അസമിന്റെ കളിയും വീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ടോം മൂഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് ബാറ്റ്സ്മാന്മാരില്‍ ഒരാളായിരിക്കും ബാബര്‍ അസമെന്നും ടോം മൂഡി സൂചിപ്പിച്ചു.

കഴി‍ഞ്ഞ വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ബാബര്‍ അസം ഉയര്‍ന്ന് വന്നത്. ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയില്‍ വിരാടിനെ വീക്ഷിക്കുവാന്‍ എത്ര മനോഹരമാണോ അത്രയും തന്നെ മനോഹരമാണ് ബാബര്‍ അസമിന്റെ ബാറ്റിംഗ് കാണുവാനുമെന്ന് ടോം മൂഡി വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത പത്ത് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മികച്ച അഞ്ച് ബാറ്റ്സ്മാരില്‍ ഒരാള്‍ അത് ബാബര്‍ അസം ആയിരിക്കുെന്നും ടോം മൂഡി വ്യക്തമാക്കി.