സ്മിത്തിനും ലാബൂഷാനെയ്ക്കും ഇരട്ട ശതകം, ഹെഡിന് ശതകം നഷ്ടം, കൂറ്റന്‍ സ്കോറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഡിക്ലറേഷന്‍

Australia

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ പെര്‍ത്തിൽ കൂറ്റന്‍ സ്കോര്‍ നേടി ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയ. സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും മാര്‍നസ് ലാബൂഷാനെയും തങ്ങളുടെ ഇരട്ട ശതകങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ ട്രാവിഡ് ഹെഡിന് ഒരു റൺസിന് ശതകം നഷ്ടമായി.

ഓസ്ട്രേലിയ 598/4 എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ഇന്നിംഗ്സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്മിത്ത് 200 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നപ്പോള്‍ ലാബൂഷാനെ 204 റൺസും ട്രാവിസ് ഹെഡ് 99 റൺസും നേടി പുറത്തായി.

സ്മിത്തും ലാബൂഷാനെയും മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ 251 റൺസും ഹെഡും സ്മിത്തും നാലാം വിക്കറ്റിൽ 196 റൺസും ആണ് നേടിയത്. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനായി ക്രെയിഗ് ബ്രാത്വൈറ്റ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.