“പാകിസ്താൻ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” – അഫ്രീദി

Picsart 22 12 03 15 34 16 991

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള മ്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ പുനസ്താപിക്കണം എന്ന് ഷഹിദ് അഫ്രീദി. ഇന്ത്യക്കാർ എന്നും പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഫ്രീദി പറയുന്നു. 2013ന് ശേഷം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരമ്പരകൾ കളിച്ചിട്ടില്ല.

Picsart 22 12 03 15 34 30 879

ക്രിക്കറ്റ് കാരണം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഫ്രീദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു‌. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏഷ്യ കപ്പിന് ഇന്ത്യ പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് ജയ് ഷാ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞതും അതിന് റമീസ് രാജ നൽകിയ മറുപടിയും ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അഫ്രീദിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.