കബഡിയിൽ ജപ്പാനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ

- Advertisement -

പതിനെട്ടാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം. കബഡിയിൽ കരുത്തരായ ജപ്പാനെ ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ പരാജയപ്പെടുത്തി.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് കബഡി. 43 – 12 എന്ന മികച്ച സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

Advertisement