ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ മെഡൽ

- Advertisement -

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ആദ്യ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ. ഷൂട്ടിങ്ങിലെ ടീം ഇവെന്റിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 10മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ മിക്സഡ് ടീം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അപുർവി സിങ് ചണ്ഡേലയും രവി കുമാറും ചേർന്ന ടീമാണ് വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്.

2014 കോമ്മൺവെൽത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടിയ താരമാണ് അപുർവി സിങ് ചണ്ഡേല. 2014ലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ  ടീം ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ താരമാണ് രവി കുമാർ, ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് ആണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയത്.  ചൈനക്കാണ് വെള്ളി മെഡൽ.

Advertisement