ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതീക്ഷയായ ഹെതർ വാട്സനെ വീഴ്ത്തി ജൂൾ നെയിമെയിർ വിംബിൾഡൺ അവസാന എട്ടിൽ

വിംബിൾഡൺ സെമിഫൈനലിൽ ഒരു ജർമ്മൻ താരം ഉണ്ടാവും എന്നുറപ്പായി. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതീക്ഷയായ ഹെതർ വാട്സനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് വീഴ്ത്തി ജൂൾ നെയിമെയിർ വിംബിൾഡൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഇത് ഉറപ്പായത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നാട്ടുകാരിയായ താത്‌ജാന മരിയ ആണ് 97 റാങ്കുകാരിയായ ജൂളിന്റെ എതിരാളി.

20220703 203243

കരിയറിൽ ഇത് വരെ ഒരു ഗ്രാന്റ് സ്‌ലാം വിജയവും ഇല്ലാതെ ആദ്യ വിംബിൾഡണിനു എത്തിയ 22 കാരിയായ ജൂൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. വാട്സനെ 6-2, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് ആണ് ജൂൾ മറികടന്നത്. മത്സരത്തിൽ 4 ഏസുകൾ ഉതിർത്ത ജൂൾ ഒരു തവണ ബ്രൈക്ക് വഴങ്ങിയെങ്കിലും നാലു തവണ വാട്സന്റെ സർവീസ് ഭേദിച്ചു. സെമിയിൽ ഏത് ജർമ്മൻ താരം എത്തും എന്നു കണ്ടു തന്നെ അറിയാം.