തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി സബലങ്ക

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും യു.എസ് ഓപ്പൺ സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി ആര്യാന സബലങ്ക. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ 22 സീഡ് ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം കരോളിന പ്ലിസ്കോവയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആണ് ആറാം സീഡ് സബലങ്ക തോൽപ്പിച്ചത്. സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജയം ആയിരുന്നു ബെലാറസ് താരത്തിന് ഇത്.

മത്സരത്തിൽ സബലങ്കയുടെ ആധിപത്യം ആണ് കാണാൻ ആയത്. ആദ്യ സെറ്റ് 6-1 നു ആണ് താരം നേടിയത്. രണ്ടാം സെറ്റ് ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് നീട്ടാൻ ചെക് താരത്തിന് ആയെങ്കിലും സബലങ്ക ഈ സെറ്റും നേടി മത്സരം സ്വന്തം പേരിലാക്കി. മത്സരത്തിൽ 6 ഏസുകൾ അടിച്ച സബലങ്ക 3 തവണ എതിരാളിയെ ബ്രേക്കും ചെയ്തു. സെമിയിൽ ഇഗ സ്വിറ്റെക്, ജെസിക്ക പെഗ്യുല മത്സരവിജയിയെ ആണ് സബലങ്ക നേരിടുക.