ഉഗ്രൻ പ്രകടനവുമായി റൂബ്ലേവ് യു.എസ് ഓപ്പൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ

യു.എസ് ഓപ്പൺ അവസാന എട്ടിലേക്ക് മുന്നേറി റഷ്യയുടെ ഒമ്പതാം സീഡ് ആന്ദ്ര റൂബ്ലേവ്. ഏഴാം സീഡ് ആയ ബ്രിട്ടീഷ് താരം കാമറൂൺ നോരിയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ആണ് റൂബ്ലേവ് തകർത്തത്. ഇടക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ റൂഫ് അടച്ചത് ഒന്നും തന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാൻ റൂബ്ലേവ് സമ്മതിച്ചില്ല.

മത്സരത്തിൽ 11 ഏസുകൾ ഉതിർത്ത റൂബ്ലേവ് 4 തവണ എതിരാളിയെ ബ്രൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 6-4, 6-4, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് ആയിരുന്നു റഷ്യൻ താരത്തിന്റെ ജയം. ജയത്തോടെ റാങ്കിംഗിൽ ആദ്യ പത്തിലേക്ക് താരം തിരിച്ചെത്തും. യു.എസ് ഓപ്പണിൽ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് താരം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ നദാൽ, ടിയഫോ മത്സരവിജയിയെ ആണ് റൂബ്ലേവ് നേരിടുക.