മുൻ ചാമ്പ്യൻ ബിയാങ്ക ആന്ദ്രീസ്കുവിനെ വീഴ്ത്തി കരോളിന ഗാർസിയ യു.എസ് ഓപ്പൺ നാലാം റൗണ്ടിൽ

സെറീന വില്യംസിന്റെ കണ്ണീർ കണ്ട യു.എസ് ഓപ്പണിൽ ഇന്ന് മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ മുൻ ചാമ്പ്യൻ കാനഡയുടെ ബിയാങ്ക ആന്ദ്രീസ്കുവിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രഞ്ച് താരവും 17 സീഡും ആയ കരോളിന ഗാർസിയ. 6-3, 6-2 എന്ന നേരിട്ടുള്ള സ്കോറിന് ആയിരുന്നു ഗാർസിയ ബിയാങ്കയെ മറികടന്നത്. മത്സരത്തിൽ വലിയ അവസരം ഒന്നും കനേഡിയൻ താരത്തിന് ഗാർസിയ നൽകിയില്ല.

ചൈനീസ് താരം വാങിനെ മൂന്നു സെറ്റ് പോരാട്ടത്തിൽ മറികടന്നു വരുന്ന അമേരിക്കൻ താരവും 29 സീഡും ആയ അലീസിൺ റിസ്ക് ആണ് ഗാർസിയയുടെ നാലാം റൗണ്ടിലെ എതിരാളി. നല്ല പോരാട്ടം കണ്ട മത്സരത്തിൽ 6-4, 3-6, 6-4 എന്ന സ്കോറിന് ആയിരുന്നു അമേരിക്കൻ താരത്തിന്റെ ജയം. ഒന്നാം സീഡ് ഇഗ സ്വിറ്റെക്, ആറാം സീഡ് ആര്യാന സബലങ്ക തുടങ്ങിയവർ നാളെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങും