ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും മാറ്റിവെച്ചു

- Advertisement -

കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണും മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മെയ് 24 മുതൽ ജൂൺ 7 വരെ ആയിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഇനി സെപ്റ്റംബറിൽ ആകും നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ ഒക്ടോബർ 4 വരെയാകും ഇനി ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ നടക്കുക എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

പുതിയ തീയതി പ്രകാരം നോക്കിയാൽ യു എസ് ഓപ്പൺ അവസാനിച്ച് ഒരാഴ്ചക്ക് അകം ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലാകും ഉണ്ടാവുക.

Advertisement