ഏഷ്യൻ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡെൽഹിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി

20210428 155740
- Advertisement -

കൊറോണ വ്യാപനം കണക്കിൽ എടുത്ത് ഡെൽഹിയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഏഷ്യൻ ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ വേദി മാറ്റി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദുബൈയിലേക്കാണ് വേദി മാറ്റിയത്. ദുബൈയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക എങ്കിലും ബോക്സിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദുബൈക്ക് ഒപ്പം ആതിഥേയരായി ഉണ്ടാകും. മെയ് 21 മുതൽ മെയ് 31വരെ ഡെൽഹി ഇന്ദിരഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആയിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. യാത്ര വിലക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രകളെ ബാധിക്കും എന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ ആരണം എന്ന് ഏഷ്യൻ ബോക്സിങ് ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു. ഡെൽഹിയിൽ ദിവസവും ഇരുപതിനായിരത്തിൽ അധികം കൊറോണ കേസുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്‌

Advertisement