ഇന്ത്യക്ക് ആയി ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ വെള്ളി നേടി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ പെൺപുലി! വീണ്ടും വിസ്മയിപ്പിച്ചു മുബസ്സിന മുഹമ്മദ്!

കുവൈത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക്സ് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആയി വെള്ളി മെഡൽ നേടി വിസ്‌മയം തീർത്തു ലക്ഷദ്വീപിന്റെ അഭിമാന താരം മുബസ്സിന മുഹമ്മദ്. ലോങ് ജംപിൽ ആണ് മുബസ്സിന വെള്ളി മെഡൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

മുബസ്സിന മുഹമ്മദ്

ഇത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആണ് ഒരു ലക്ഷദ്വീപ് താരം ഇന്ത്യക്ക് ആയി അന്താരാഷ്ട്ര ഇനത്തിൽ മെഡൽ നേടുന്നത്. നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ആണ് മുബസ്സിനക്ക് സ്വർണം നഷ്ടമായത്. ദേശീയ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ സ്വർണം നേടിയാണ് ഈ ഇനത്തിലേക്ക് മുബസ്സിന യോഗ്യത നേടിയത്. ലോങ് ജംപിന് പുറമെ ഹെപ്പതലോണിലും മുബസ്സിന മത്സരിക്കും.