എതിരാളികൾ ഇല്ല, 2028 ലെ യൂറോ കപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങളും അയർലന്റും ചേർന്ന് നടത്തും

2028 ലെ യൂറോ കപ്പ് ഫുട്‌ബോൾ ടൂർണമെന്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലന്റിന് ഒപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങൾ ആയ ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്‌കോട്ട്ലന്റ്, വെയിൽസ്, വടക്കൻ അയർലന്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തും. ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാത്തതിനാൽ ആണ് ബ്രിട്ടനിനും അയർലന്റിനും ടൂർണമെന്റ് അനുവദിച്ചു നൽകിയത്. ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ റഷ്യ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഉക്രൈൻ യുദ്ധം അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അടച്ചു.

2028, 2032 യൂറോയിൽ ഒന്നിനായി തുർക്കി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും അതും യൂറോപ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പരിഗണിച്ചില്ല. 2028 ൽ ടീമുകളുടെ എണ്ണം 24 ൽ നിന്നു 32 ആയി ഉയർത്തി ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ ആണ് യുഫേഫ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ടൂർണമെന്റിൽ ആതിഥേയരായ ഈ അഞ്ചു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യതയും യുഫേഫ നൽകില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് അടക്കമുള്ള ടീമുകൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടി വരും.