മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം റാഷ്ഫോർഡിനായി പി എസ് ജിയുടെ ശ്രമം

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ പി എസ് ജി ശ്രമിക്കുന്നതായി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏറെ കാലമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരത്തിൽ പി എസ് ജിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ താരത്തെ വിൽക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പി എസ് ജി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായി താരത്തിനായി ചർച്ച ചെയ്തു എങ്കിലും പി എസ് ജി ബിഡുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ ബന്ധപ്പെടില്ല എന്ന് സ്കൈസ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
20220307 140301
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം അവസാന രണ്ടു സീസണുകളായി നല്ല ഫോമിൽ അല്ല എങ്കിലും റാഷ്ഫോർഡിൽ പി എസ് ജിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. എമ്പപ്പെയും റാഷ്ഫോർഡും ക്ലബിന്റെ ഭാവി ആയി മാറും എന്നും പി എസ് ജി കരുതുന്നു. ഈ സീസണിൽ പി എസ് ജിയിൽ നിന്ന് റാഷ്ഫോർഡിനായി കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എങ്കിലും വരും സീസണിൽ വീണ്ടും താരത്തിനായി പി എസ് ജി രംഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ റാഷ്ഫോർഡ് യുണൈറ്റഡിൽ പുതിയ കരാർ നേടാൻ ആയി ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Story Highlight: PSG are interested in signing Marcus Rashford and have already started discussions with his camp.