മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ രണ്ട് യുവതാരങ്ങളെ സതാമ്പ്ടണിൽ എത്തി

സതാമ്പ്ടൺ രണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി യുവതാരങ്ങളെ ക്ലബിൽ എത്തിച്ചു. ഡിഫൻഡർ ജുവാൻ ലാരിയോസിനെയും വിങ്ങർ സാമുവൽ എഡോസിയെയും ആണ് സതാമ്പ്ടൺ സ്വന്തമാക്കിയത്.

അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറിൽ ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 18 കാരനായ ഡിഫൻഡർ ജുവാൻ ലാരിയോസിനെ സ്താമ്പ്ടൺ ടീമിൽ എത്തിച്ചത്. 2020ൽ ആയിരുന്നു താരം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ എത്തിയത്. പ്രീമിയർ ലീഗ് 2ൽ സിറ്റിയുടെ എലൈറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്ക്വാഡിലെ സ്ഥിരം സ്റ്റാർട്ടറായിരുന്നു ലാരിയോസ്.

20220902 033507

പ്രാഥമികമായി ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയ ലാരിയോസ് റൈറ്റ് ബാക്കിലും വിംഗിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വേർസറ്റൈൽ കളിക്കാരനാണ്.

സാമുവൽ എഡോസിയും അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാർ ആണ് സൈന്റ്സിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. 19-കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അണ്ടർ-19 ഇന്റർനാഷണലാണ്.

Comments are closed.