“കവാനിയുടെ കരാർ പുതുക്കി എന്ന് കരുതി പുതിയ സ്ട്രൈക്കറെ വാങ്ങാതിരിക്കില്ല”

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുതിയ സ്ട്രൈക്കറെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് യുണൈറ്റഡ് പരിശീലകൻ ഒലെ ഗണ്ണാർ സോൾഷ്യാർ. കവാനിയുടെ കരാർ പുതുക്കിയത് കൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് പുതിയ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്‌‌. എന്നാൽ അത് സത്യമല്ല. ടീം ശക്തമാക്കാൻ ആണ് യുണൈറ്റഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കവാനി അല്ലാതെ എത്ര മികച്ച സ്ട്രൈക്കർ യുണൈറ്റഡ് ടീമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഒലെ ചോദിക്കുന്നു.

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് പുതിയ സ്ട്രൈക്കർക്കായുള്ള ശ്രമം തുടരും എന്ന സൂചനയാണ് ഒലെ നൽകുന്നത്. ഹാരി കെയ്നിനെ സ്വന്തമാക്കുമോ എന്ന കാര്യം പറയാൻ ആകില്ല എന്ന് ഒലെ പറഞ്ഞു. കെയ്ൻ മറ്റൊരു ക്ലബിന്റെ താരമാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്നും ഒലെ പറഞ്ഞു. സ്പർസ് വിടുന്ന ഹാരി കെയ്നു വേണ്ടി യുണൈറ്റഡ് അടക്കമുള്ള ക്ലബുകൾ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് ഉണ്ട്.