വളാഞ്ചേരിയിൽ ഉഷാ തൃശ്ശൂരിനെ റോയൽ ട്രാവൽസ് പരാജയപ്പെടുത്തി

Newsroom

ഇന്ന് വളാഞ്ചേരി തിണ്ടലം സെവൻസിൽ റോയൽ ട്രാവൽസിന് വിജയം. ഉഷാ തൃശ്ശൂരിനെ നേരിട്ട റോയൽ ട്രാവൽസ് ഇന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് റോയൽ ട്രാവൽസ് വിജയിച്ചത്. റോയൽ ട്രാവൽസിന്റെ പരാജയം അറിയാത്ത തുടർച്ചയായ ആറാം മത്സരമാണിത്. അവസാനം കെ എഫ് സി കാളികാവിനോടാണ് റോയൽ ട്രാവൽസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

നാളെ വളാഞ്ചേരിയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ സോക്കർ ഷൊർണ്ണൂരിനെ നേരിടും.