എൽ ഷരാവി രണ്ടാഴ്ച കളത്തിന് പുറത്താകും

Newsroom

Img 20220216 004859

സ്റ്റീഫൻ എൽ ഷാരാവിന് പരിക്കേറ്റതിനാൽ താരം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കളത്തിന് പുറത്താകും. റോമയ്ക്ക് താരത്തെ പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ നഷ്ടമാകും. പരിശോധനകൾ മസിലുകളിൽ പൊട്ടലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ താരത്തിന് സർജറി വേണ്ടി വരില്ല.

എങ്കിലും എൽ ഷാരാവിക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും സമയം എടുക്കും.. മുൻ മിലാൻ, മൊണാക്കോ, ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ 25 മത്സരങ്ങൾ റോമക്ക് ആയി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും താരം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിലും താരത്തിന് കാഫ് ഇഞ്ച്വറിയേറ്റിരുന്നു.