റൊണാൾഡോ നേടിയ പെനാൾട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവാണ് എന്ന് വെയ്ൻ റൂണി

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്നലെ ഘാനക്ക് എതിരെ നേടിയ പെനാൾട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവാണ് എന്ന് വെയ്ൻ റൂണി. പലരും റൊണാൾഡോയെ ആ പെനാൾട്ടിയുടെ പേരിൽ വിമർശിച്ചു എങ്കിലും റൊണാൾഡോ ചെയ്തത് ഒരു സ്ട്രൈക്കറുടെ ജോലി ആണ് എന്ന് വെയ്ൻ റൂണി സ്പോർട്സ് 18ൽ പറഞ്ഞു. റൊണാൾഡോ ഒരു ഫോർവേഡ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ എല്ലാം പരിചയസമ്പത്തും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ പെനാൾട്ടി വിജയിച്ചത്. എന്നും റൊണാൾഡോയുടെ മുൻ സഹതാരം കൂടിയായ റൂണി പറഞ്ഞു.

റൂണി 22 11 24 23 19 51 202

റൊണാൾഡോ ചെയ്തത് ഒരു നല്ല നീക്കമാണ്. ഒരു സെന്റർ ഫോർവേഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല പ്രകടനമാണ് അത് എന്നും റൂണി പെനാൾട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ പെനാൾട്ടി തെറ്റായ തീരുമാനം ആണെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ഫിഗോ പറഞ്ഞു. അത് ഒരു തരത്തിലും പെനാൾട്ടി അല്ല എന്ന് ഫിഗോ സ്പോർട്സ് 18ന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് ഷോയിൽ പറഞ്ഞു.