വളാഞ്ചേരിയിൽ റോയൽ ട്രാവൽസിന് ഏകപക്ഷീയ വിജയം

ഇന്ന് വളാഞ്ചേരി തിണ്ടലം സെവൻസിൽ റോയൽ ട്രാവൽസിന് വിജയം. എഫ് സി കിണ്ടോട്ടിയെ നേരിട്ട റോയൽ ട്രാവൽസ് എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് വിജയിച്ചത്‌‌. റോയൽ ട്രാവൽസ് അവരുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. അവസാന അഞ്ചു മത്സരങ്ങളിൽ റോയൽ ട്രാവൽസ് പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

നാളെ വളാഞ്ചേരിയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് മമ്പാട് ജിംഖാന തൃശ്ശൂരിനെ നേരിടും.