സ്പർസ് ഡിഫൻഡറുടെ കരാർ പുതുക്കി, 2020 വരെ ലണ്ടനിൽ തുടരും

സ്പർസ് ഡിഫൻഡർ യാൻ വെർതോഗന്റെ കരാർ പുതുക്കി. താരത്തിന്റെ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ സ്പർസ് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 2020 വരെ താരം ലണ്ടൻ ക്ലബ്ബിൽ തുടരും എന്നുറപ്പായി. ബെൽജിയം ദേശീയ ടീം അംഗമാണ് വെർതോഗൻ.

2012 ൽ അയാക്സിൽ നിന്നാണ് താരം സ്പർസിൽ എത്തുന്നത്. അന്നുമുതൽ ക്ലബ്ബിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ സെൻട്രൽ ഡിഫണ്ടറാണ് താരം. സ്പർസിനായി 264 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം ബെൽജിയതിനായി 110 മത്സരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബെൽജിയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അവർക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും വെർതോഗനാണ്.