ന്യൂ കാസിലിന് സീസണിലെ ആദ്യ ജയം

- Advertisement -

പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സീസണിലെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി ന്യൂ കാസിൽ. വാട്ഫോർഡിനെയാണ് ന്യൂ കാസിൽ ഏക പക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോല്പിച്ചത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കിയുടെ ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്ന് ഹെഡറിലൂടെ പെരസ് ആണ് ന്യൂ കാസിലിന്റെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്.

11 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണു ന്യൂ കാസിൽ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിൽ പലപ്പോഴും വാട്ഫോർഡ് ന്യൂ കാസിൽ ഗോൾ മുഖം ആക്രമിച്ചെങ്കിലും ന്യൂ കാസിൽ പ്രതിരോധം ഉറച്ചു നിന്നതോടെ അവർ ജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Advertisement