മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആഴ്സണലിനെ തകർത്തു | Highlights Video

Antony Utd

ഇന്നലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ വെച്ച് ആഴ്സണലിനെ 3-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് ഇരട്ട ഗോളുകളും പുതിയ സൈനിംഗ് ആയ ആന്റണി ഒരു ഗോളും നേടി. ഈ ഗോളുകളും കളിയുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്സും ഇപ്പോൾ കാണാം.

വീഡിയോ ചുവടെ;