ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ഈ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ വിരമിക്കും

Leicester City Wes Morgan Premier League Title
- Advertisement -

ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ വെസ് മോർഗൻ ഈ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ സജീവ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും. 2016ൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടിയപ്പോൾ വെസ് മോർഗൻ തന്നെയായിരുന്നു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ. ഒൻപത് വർഷം ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച വെസ് മോർഗൻ 324 മത്സരങ്ങൾ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ കാലയളവിൽ 14 ഗോളുകളും വെസ് മോർഗൻ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സീസണിൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ കരാർ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിരമിക്കുന്ന കാര്യം മോർഗൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വെസ് മോർഗൻ കൂടാതെ ക്രിസ്ത്യൻ ഫുക്‌സും മാറ്റ് ജെയിംസും ഈ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി വിടുമെന്നും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. 324 മത്സരങ്ങൾ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച ഫുക്സ് 14 ഗോളുകളും ടീമിന് വേണ്ടി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Advertisement