മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ആരാധകരോട് മാപ്പു പറഞ്ഞ് ക്ലബ് ഉടമ

Images (63)
- Advertisement -

യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് അവരുടെആരാധകരോട് മാപ്പു പറഞ്ഞു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഉടമ ജോയൽ ഗ്ലേസർ ആണ് ആരാധകർക്കായുള്ള തുറന്ന കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്നും മാപ്പ് പറയുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം. എന്നാൽ ആരാധകരുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉള്ളത് താൻ ചെയ്യും എന്ന് ഗ്ലേസർ പറഞ്ഞു.

ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ചരിത്രവും പ്രൗഡിയും മറന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നും ഗ്ലേസർ പറഞ്ഞു. ആരാധകർ ആണ് ക്ലബിന്റെ നട്ടെല്ല് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ആഴ്സണലും ലിവർപൂളും ഔദ്യോഗികമായി ആരാധകരോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.

Advertisement