ഫർമിനോക്ക് ലിവർപൂളിൽ പുതിയ കരാർ ഒരുങ്ങുന്നു

Nihal Basheer

Imago1016166144h

റോബർട്ടോ ഫർമിനോ ലിവർപൂളിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി. താരത്തിന്റെ നിലവിലെ കരാർ ഈ സീസണോടെ അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കെ പുതിയ കരാർ നൽകാൻ തന്നെയാണ് ലിവർപൂളിന്റെ നീക്കമെന്ന് ഫാബ്രിസിയോ റോമാനോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തെ കരാർ ആവും ക്ലബ്ബ് ഫിർമിനോക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുക എന്നാണ് സൂചന. ടീമിൽ തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഫർമിനോയും താൽപര്യം. കരാർ ചർച്ചകൾ ശരിയായ ദിശയിൽ തന്നെ പോകുന്നതായി താരത്തിന്റെ ഏജന്റും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Screenshot 20230207 180302 Twitter

നിലവിൽ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലാണ് ഫിർമിനോ. 2015ലാണ് താരം ഹോഫൻഹെയ്മിൽ നിന്നും പ്രീമിയർ ലീഗിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് ക്ലോപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രീമിയർ ലീഗും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും നേടിയ കുതിപ്പിൽ മാനെക്കും സലക്കും ഒപ്പം ലിവർപൂൾ മുന്നേറ്റത്തിലെ നിർണായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ന്യൂനസും ലൂയിസ് ഡിയാസും അടക്കമുള്ള യുവതാരങ്ങൾ ടീമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടും ഫർമിനോയെ ടീമിൽ നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് ക്ലോപ്പിന്റെയും തീരുമാനം.