നീസിനെ പോച്ചറ്റിനോ തഴഞ്ഞത് തന്നെ, ലക്ഷ്യം വീണ്ടും പ്രീമിയർ ലീഗ്?

മോശം പ്രകടനം തുടരുന്ന ഒജിസി-നീസ് മൗറിസിയോ പോച്ചറ്റിനോയെ ടീമിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ സമീപിച്ചിരുന്നതായി ഫാബ്രിസിയോ റോമാനോ. നിലവിലെ കോച്ചായ ഫാവ്രെയെ മികച്ച പകരക്കാരെ കിട്ടുന്ന മുറക്ക് പുറത്താക്കാൻ തന്നെയാണ് നീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ പോച്ചറ്റിനോയെ തങ്ങൾ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നത് ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാഷ്യം. ഇത് പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ പോച്ചറ്റിനോയുടെ ഭാവി എവിടെ ആവുന്നമെന്നത് കൗതുകം ഉണർത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിമിയർ ലീഗിലേക്കുള്ള മടങ്ങി വരവാണോ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളാണ് പോച്ചറ്റിനോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ യുവന്റസോ ഇന്റർ മിലാനോ സെവിയ്യയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവി തട്ടകം ആയേക്കാം. മോശം പ്രകടനം തുടരുന്ന യുവന്റസ് അല്ലേഗ്രിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യം കൈവിട്ടു പോകും.