മെസ്സിയെയും റൊണാൾഡോയെയും ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇന്റർ മയാമിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ബെക്കാം

ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിഹാസം ഡേവിഡ് ബെക്കാം തന്റെ ക്ലബായ ഇന്റർ മയാമിക്ക് മെസ്സിയെയും റൊണാൾഡോയെയും പോലുള്ള താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ ക്ലബ് ആരംഭിചപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ മെസ്സിയെയും റൊണാൾഡോയെയും നെയ്മറിനെയും ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇന്റർ മയാമിക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ബെക്കാം പറഞ്ഞു.

ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മയാമി എന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ബെക്കാം പറയുന്നു. ഇത്രയും മികച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വരാൻ ആരും മടിക്കില്ല എന്ന് ബെക്കാം പറഞ്ഞു. സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ താരങ്ങൾ തന്റെ ക്ലബിൽ എത്തും എന്ന് ബെക്കാം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്റർ മയാമി മയാമിയിലുള്ള യുവ ടാലന്റുകളെ വളർത്തി കൊണ്ടു വരാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബെക്കാം പറഞ്ഞു.