ബാലൻ ഡി ഓറിൽ മെസ്സി മത്സരിച്ചത് റൊണാൾഡോയുമായല്ല, പെരസുമായി- സ്ലാട്ടൻ

ബാലൻ ഡി ഓർ അവാർഡിൽ ഇക്കാലമത്രയും മെസ്സി മത്സരിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോയുമായിട്ടല്ല പകരം റയൽ പ്രസിഡന്റ് ഫ്ലോറന്റിനോ പെരസുമായിട്ട് ആയിരുന്നെന്ന് ഇബ്രഹിമോവിച്. ലൂക്കാ മോഡ്രിറിച് അവാർഡ് നേടിയതിനനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.

സ്വീഡിഷ് ഇതിഹാസ താരമായ സ്ലാട്ടൻ ഇബ്രാഹിമോവിച് നേരത്തെയും വിവാദ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ആളാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരമായ മോഡ്രിച് ജയിച്ചതോടെ മെസ്സിയുടെ ശെരിക്കുള്ള എതിരാളി പെരസ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായി എന്നാണ് ഇബ്രയുടെ പക്ഷം. വിവിധ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബ്ൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സ്ലാട്ടൻ ഇതുവരെ വ്യക്തിഗത അവാർഡുകൾ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല.