ആഴ്‌സണലിന്റെ യുവ മുന്നേറ്റനിര താരം ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വൺ ടീമിലേക്ക്

Wasim Akram

20220802 191202

ആഴ്‌സണലിന്റെ യുവ ഇംഗ്ലീഷ് മുന്നേറ്റനിര താരം ഫോളറിൻ ബലോഗൺ ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് വൺ ടീം ആയ റൈമിസിൽ എത്തും. ഈ വർഷത്തേക്ക് ലോണിൽ ആണ് താരം ഫ്രഞ്ച് ക്ലബിൽ എത്തുക. വലിയ ഭാവി ആഴ്‌സണൽ കാണുന്ന താരത്തിന് സ്ഥിരമായി ഫുട്‌ബോൾ കളിക്കാൻ അവസരം നൽകാൻ ആണ് ആഴ്‌സണൽ താരത്തെ ലോണിൽ അയക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ റൈമിസിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ ആവും താരത്തിന് ലഭിക്കുക. ലോണിൽ പോവുന്ന താരം അടുത്ത സീസണിൽ ആഴ്‌സണലിൽ തിരിച്ചെത്തും. ഈ സീസണിൽ ടീം ഉടച്ചു വാർക്കുന്ന ആഴ്‌സണലിൽ നിന്നു ഇനിയും താരങ്ങൾ പുറത്ത് പോവാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത.