പി എസ് ജി താരങ്ങൾ ഇനി കൊക്കോ കോളയും ഐസ് ടീയും കുടിക്കരുത് | Report

പി എസ് ജിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ

 

പി എസ് ജി ക്ലബ് തീർത്തും പ്രൊഫഷണൽ ആയി മാറുകയാണ്. അവരുടെ പുതിയ സൈനിംഗുകളും ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രീതികളും മാറുകയാണ്. PSG ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടീമിനായി ഒരു പുതിയ മുഴുവൻ സമയ ന്യൂട്രീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാ‌ണ്. ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രീഷന്റെ ആദ്യം ചെയ്തത് പിഎസ്ജി താരങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കൊക്കോകോളയും ഐസ് ടീയും നിരോധിക്കുക എന്നതാണ്.

പി എസ് ജി

ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലത് അല്ലാത്ത രണ്ട് പാനീയങ്ങൾ ആയാണ് ഇവയെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും പിഎസ് ജി ക്ലബിൽ ഇത് നിരോധിക്കാൻ ഇതുവരെ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഈ തീരുമാനം ക്ലബിന്റെ താര‌ങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്ന് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുടുന്നത്.

നേരത്തെ പിഎസ്ജി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് നിർബന്ധിത മീറ്റിംഗുകൾ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മറ്റ് പല പ്രധാന യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളിലും നേരത്തെ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ പിഎസ് ജിയിൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത്.

Story Highlight: PSG BAN COCA COLA & ICE TEA DURING PLAYERS’ MEALTIMES

കസെമിറോ ആണ് സ്വപ്നം!! മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ക്ലബിന്റെ ഈ ലക്ഷ്യം എങ്കിലും നടക്കുമോ? | Casamero is Manchester United’s Dream | Report