എംബപ്പേക്ക് വിലക്ക്, നിർണായക മത്സരങ്ങൾ നഷ്ട്ടമാകും

na

Download the Fanport app now!
Appstore Badge
Google Play Badge 1

ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ നിമസിനെതിരെ ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട പി എസ് ജി താരം കിലിയൻ എംബപ്പേക്ക് 3 മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക്. നിമസ് കളിക്കാരൻ തെജി സവനിരിനെ തള്ളിയതിനാണ് താരത്തിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചത്.

എംബപ്പേയുമായി കോർത്ത സവനിരിനെ നേരത്തെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നു. പി എസ് ജി യുടെ സെയിന്റ് എറ്റിനെ, റെന്നസ്, റെയിംസ്‌ടീമുകൾക്ക് എതിരായ മത്സരസങ്ങളിൽ താരത്തിന് കളിക്കാനാവില്ല.