ലാ ലീഗയിൽ ബുള്ളറ്റ് ഗോളിൽ ജയം കണ്ടു സെവിയ്യ

സ്പാനിഷ് ലാ ലീഗയിൽ മയ്യോർകയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് വീഴ്ത്തി സെവിയ്യ. മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തുറന്നത് മയ്യോർക ആയിരുന്നു എങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉതിർത്ത ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ട സെവിയ്യ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുക ആയിരുന്നു.

53 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഇസ്കോയുടെ പാസിൽ നിന്നു ബോക്സിന് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് നെമാജ ഗുഡെ ഉതിർത്ത ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ആണ് സെവിയ്യക്ക് ജയം സമ്മാനിച്ചത്. നിലവിൽ ജയത്തോടെ സെവിയ്യക്ക് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചു. അതേസമയം പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ആണ് മയ്യോർക.