ഹെർത്ത ബെർലിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ശ്രമം മറികടന്നു ജയം കണ്ടു ആർ.ബി ലൈപ്സിഗ്

ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗയിൽ ഹെർത്ത ബെർലിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് മറികടന്നു ആർ.ബി ലൈപ്സിഗ്. തുടക്കത്തിൽ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ലൈപ്സിഗ് ഹെർത്തയുടെ തിരിച്ചു വരവ് അതിജീവിച്ചു ആണ് ജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. ജയത്തോടെ ലൈപ്സിഗ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ ഹെർത്ത പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

മത്സരത്തിൽ 25 മത്തെ മിനിറ്റിൽ എമിൽ ഫോർസ്ബർഗ് ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ 30 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ഡേവിഡ് റൗം മുൻതൂക്കം ഇരട്ടിയാക്കി. രണ്ടു ഗോളിനും ഡൊമിനിക് സ്വബോസലായി ആണ് വഴി ഒരുക്കിയത്. ആദ്യ പകുതിക്ക് മുമ്പ് വില്ലി ഓർബാൻ മൂന്നാം ഗോളും ലൈപ്സിഗിന് ആയി നേടി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 62 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ലുകബാകിയോയുടെ പെനാൽട്ടിയും 64 മത്തെ സ്റ്റീവൻ ജോവറ്റിച് നേടിയ ഗോളും ഹെർത്തക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകി. എന്നാൽ ലൈപ്സിഗ് പിടിച്ചു നിൽക്കുക ആയിരുന്നു. 84 മത്തെ മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ എങ്കുങ്കു ഗോൾ നേടിയെങ്കിലും വാർ പിന്നീട് ഇത് ഓഫ് സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടത്തുക ആയിരുന്നു.