പ്യാനിചിന് ബാഴ്സലോണയിൽ എട്ടാം നമ്പർ!!

- Advertisement -

ബാഴ്സലോണയുടെ പുതിയ സൈനിംഗ് ആയ പ്യാനിചിനെ ഇന്ന് ബാഴ്സലോണ ഔദ്യോഗികമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. താരം ബാഴ്സലോണയിൽ എട്ടാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയും എന്ന് ക്ലബ് അറിയിച്ചു. ക്ലബ് ഇതിഹാസം ഇനിയേസ്റ്റയിലൂടെ പ്രസിദ്ധി നേടിയ ജേഴ്സി നമ്പർ ആണ് 8. ആ ജേഴ്സി ആകും ഇനി പ്യാനിച് അണിയുന്നത്. ഇതിനകം തന്നെ ബാഴ്സലോണക്ക് ഒപ്പം പരിശീലനം നടത്തുന്ന പ്യാനിച് നാളെ നടക്കുന്ന ജിറോണയ്ക്ക് എതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങും.

യുവന്റസിൽ നിന്ന് എത്തിയ പ്യാനിചിന് ബാഴ്സലോണ ആരാധകരുടെ സ്വീകാര്യത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ആരാധരുടെ സ്നേഹം നേടാം എന്നാണ് പ്യാനിച് കരുതുന്നത്. ആരാധകരുടെ ഇഷ്ട താരമായിരുന്ന ആർതുറിന് പകരക്കാരനായാണ് പ്യാനിച് ബാഴ്സലോണയിൽ എത്തിയത്.

Advertisement