തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും എൽ ക്ലാസികോയിൽ ബാഴ്സലോണക്ക് തോൽവി

20210411 093100
Credit: Twitter
- Advertisement -

ഇന്നലെ എൽ ക്ലാസികോയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ബാഴ്സലോണയുടെ എൽ ക്ലാസികോയിലെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പരാജയമായിരുന്നു. നീണ്ട കാലത്തിനു ശേഷമാണ് മൂന്ന് എൽ ക്ലാസികോയിൽ ബാഴ്സലോണ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നത്. 47 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇതുപോലെ ബാഴ്സലോണ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടത്. ഈ ഒക്ടോബറിലും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും ബാഴ്സലോണ റയലിനു മുന്നിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു‌‌.

Last Three Matches

• March 2020: Real Madrid 2-0 Barcelona
• Oct. 2020: Barcelona 1-3 Real Madrid
• April 2021: Real Madrid 2-1 Barcelona

Advertisement