കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫിക്സ്ചർ അറിയാം

- Advertisement -

കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ഇത്തവണത്തെ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് അവസാന ഘട്ടത്തിനായുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പുറത്തുവിട്ടു. മാർച്ച് 17 മുതലാണ് ലീഗ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് ട്രോഫി ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ച കാരണം പറഞ്ഞ് ജനുവരി ആദ്യത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച് ലീഗ് അവസാന രണ്ട് മാസവും നടന്നിരുന്നില്ല.

മാർച്ച് 17ന് കോവളം എഫ് സിയും ഷൂട്ടേഴ്സ് പടന്നയും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തോടെ ആകും ലീഗ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക. ലീഗിൽ ഇതുവരെ 10 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ‌. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ആർ എഫ് സി കൊച്ചിയും, ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ എഫ് സി കേരളയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്.

Advertisement