സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ, കണ്ണൂർ സെമി ഫൈനലിൽ

46ആമത് സംസ്ഥാന ജൂനിയർ ഫുട്ബോളിൽ കണ്ണൂർ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നു. തൃക്കരിപ്പൂർ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ആണ് കണ്ണൂർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു കണ്ണൂരിന്റെ വിജയം. 41, 61 മിനുട്ടുകളിൽ ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് കിരൺ കണ്ണൂരിന്റെ ജയത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. അക്ഷയ് ആണ് കണ്ണൂരിന്റെ മറ്റൊരു സ്കോറർ.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പാലക്കാടിനെ ആയിരുന്നു കണ്ണൂർ തോൽപ്പിച്ചത്. സെമിയിൽ കോഴിക്കോടിനെസംസ്ഥാന ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ, കണ്ണൂർ സെമി ഫൈനലിൽആകും കോഴിക്കോട് നേരിടുക. മറ്റൊരു സെമിയിൽ തൃശ്ശൂർ കാസർഗോഡിനെയും നേരിടും. നാളെ ആകും സെമി നടക്കുക.