“സഹൽ ‘ഒരു യുവപ്രതീക്ഷ’ എന്നതിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമാണ് ഇപ്പോൾ”

സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ള താരമായി വളർന്നു എന്ന് പരിശീലകൻ ഇവാൻ. സഹൽ തന്നെ താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ‘യങ് ടാലന്റ്’ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ഇവാൻ വുകമാനോവിച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സഹൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന താരമാണ് എന്ന് ഇവാൻ പറഞ്ഞു.

Img സഹൽ 210826

സഹൽ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ്. സഹലിന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുടുംബവുമാണ് സഹലിന്റേത്. സഹൽ ഈ നാടിന്റെ താരമാണ്. അത് സഹലിന് അറിയാം. ഈ ജനങ്ങൾ അവന് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആണ് സഹൽ ശ്രമിക്കുന്നത്‌. സഹലിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും പ്രധാന താരമായി മാറണം.

താൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ക്ലബ് ഉടമകളോട് സഹൽ എല്ലാ സീസണിലും ചുരുങ്ങിയത് 5 ഗോളുകൾ എങ്കിലും നേടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നടന്നത് എന്നും ഇവാൻ ദി വീകിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

അഭിമുഖത്തിന്റെ ലിങ്ക്: https://youtu.be/rkQWc-9N8yY