തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിർത്തണം എന്ന് സന്ദേശ് ജിങ്കൻ

Newsroom

Sandesh

സന്ദേശ് ജിങ്കൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു അപേക്ഷയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തന്നെ കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് ജിങ്കൻ പറയുന്നു. ജിങ്കന് പരിക്കാണെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പരത്തുന്നതിന് എതിരെയാണ് ജിങ്കൻ രംഗത്ത് വന്നത്. താൻ പരിശീലനത്തിൽ ആണെന്നും ഒരു പരിക്ക് കാരണവും കഷ്ടപ്പെടുക അല്ലാ എന്നും ജിങ്കൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു.

താൻ പൊതുവെ എല്ലാത്തിനും കളത്തിലാണ് മറുപടി പറയാറ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വന്നപ്പോൾ താൻ മോഹൻ ബഗാനായി കളിച്ചപ്പോൾ തന്റെ എല്ലാം നൽകി. എന്നും താൻ കളത്തിൽ 100% നൽകാറുണ്ട്. ജിങ്കൻ പറഞ്ഞു. ജിങ്കനെ നിലനിർത്തണ്ട എന്ന് അടുത്തിടെ മോഹൻ ബഗാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ക്ലബ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ജിങ്കൻ ഇപ്പോൾ പല ക്ലബുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

Story Highlight:Defender Sandesh Jhingan releases a statement amidst various reports re: his future, injuries and other issues