ശ്രീനിധി ഡെക്കാന് പുതിയ പരിശീലകൻ | Sreenidi Deccan FC to appoint Carlos Vaz Pinto as new manager

ശ്രീനിധി ഡെക്കാൻ പുതിയ പരിശീലകനെ ടീമിൽ എത്തിച്ചു. കാർലോസ് വാസ് പിന്റോയെ ആണ് ശ്രീനിധി ഡെക്കാൻ പരിശീലകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് IFTWC റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ശ്രീനിധിയെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന വരേല സീസൺ അവസാനത്തോടെ ക്ലബ് വിട്ടിരുന്നു. ഐ ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടും വരേലയെ നിലനിർത്താൻ ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റ് ശ്രമിച്ചില്ല.

കാർലോസ് വാസ് പിന്റോ അവസാനമായി പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബായ നാസിയോണലിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. പോർച്ചുഗൽ, അംഗോള, എത്യോപ്യ, കെനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹം പരിശീലകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Story Highlight: Sreenidi Deccan FC to appoint Carlos Vaz Pinto as new manager