മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിങ്ങർ ലോകെൻ മീതെ റിയൽ കാശ്മീരിലേക്ക്

Img 20220901 173230

മുൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമായ ലോകെൻ മീതെയെ റിയൽ കാശ്മീർ സൈൻ ചെയ്തു. ഒരു വർഷത്തെ കരാറിലാണ് താരം കാശ്മീരിൽ എത്തുന്നത്. 25കാരനായ താരം അവസാനം രണ്ട് വർഷം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് ഒപ്പം ആയിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നത്.

ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ എത്തും മുമ്പ് താരം ട്രാവുവിനായയി കളിച്ചിരുന്നു‌. മ്ഇടതു വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലൂടെ വളർന്നു വന്നതാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സീനിയർ ടീമിനു വേണ്ടിയും റിസേർവ്സ് ടീമിനു വേണ്ടിയും ലോകെൻ മീതെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019ൽ ആയിരുന്നു താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടത്‌. മുമ്പ് റിയൽ കാശ്മീരിനു വേണ്ടിയും സഗോൽബന്ദ് യുണൈറ്റഡിനു വേണ്ടിയുമൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.