ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിന് തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയം, കിരീട പോരാട്ടത്തിനായുള്ള ആദ്യ ഏഴിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു

ഐ ലീഗിൽ ഇന്ന് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ആരോസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ചർച്ചിൽ വിജയിച്ചത്. ഇന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഗിരിയുടെ ഗോളിലൂടെ ആരോസ് ആണ് ലീഡ് നേടിയത്. ഇതിന് 47ആം മിനുട്ടിൽ ടർസ്നോവിലൂടെ ചർച്ചിൽ മറുപടി നൽകി.

60ആം മിനുറ്റിൽ ഒരു ചുവപ്പ് കാർഡ് കാരണം ചർച്ചിൽ 10 പേരായി ചുരുങ്ങി എങ്കിലും അവർ പോരാടി. കളിയുടെ അവസാന മിനുട്ടിൽ സിസെയുടെ ഫ്രീകിക്കിലൂടെ ചർച്ചിൽ വിജയ ഗോളും നേടി. ചർച്ചിൽ 20 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്‌‌. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ഏഴ് ടീമുകൾക്ക് ഒപ്പം കിരീടത്തിനായി ചർച്ചിൽ പോരാടും. അവരുടെ തുടർച്ചയായ നാലാം വിജയമാണിത്.