ആദ്യ പ്രീക്വാർട്ടറുകൾ തീരുമാനമായി, ഇനി കളി മാറും

Picsart 22 11 30 02 59 25 894

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ച് തുടങ്ങിയതോടെ ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടർ ലൈനപ്പുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഗ്രൂപ്പ് എയിലെയും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെയും ടീമുകളുടെ അടുത്ത എതിരാളികൾ ആണ് തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നത്‌. എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നെതർലാൻഡ്സും സെനഗലും ആണ് പ്രീക്വാർട്ടർ യോഗ്യത നേടിയത്. ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കയും പ്രീക്വാർട്ടറിൽ എത്തി.

Picsart 22 11 30 02 15 29 675

എ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ നെതർലൻഡ്സ് ബി ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ അമേരിക്കയെ ആകും നേരിടുക. എ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ സെനഗൽ ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും. ഡിസംബർ 3ന് ആണ് നെതർലന്റ്സും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം. ഡിസംബർ 4ന് സെനഗലും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും.