ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മത്സരവും ജയിച്ച ഒരു ടീം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പ്

Picsart 22 12 03 02 19 48 111

അട്ടിമറികൾ നിരവധി കണ്ട ലോകകപ്പ് ആണ് നിലവിൽ ഖത്തറിൽ നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മത്സരവും ജയിച്ച ഒരു ടീം പോലും ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ലോകകപ്പ്

1994 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മത്സരവും ജയിച്ച ഒരു ടീം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട്, ഹോളണ്ട്, അമേരിക്ക, മൊറോക്കോ, ക്രൊയേഷ്യ ടീമുകൾ ഇത് വരെ ലോകകപ്പിൽ പരാജയം അറിയാത്ത ടീമുകൾ ആണ്.