“ആഫ്രിക്കയ്ക്കും അറബിനും വേണ്ടിയാകും മൊറോക്കോ പൊരുതുക”

Picsart 22 12 06 01 49 48 573

ഇന്ന് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിനെ നേരിടുമ്പോൾ മൊറോക്കോ വിജയിക്കാൻ തന്നെ ആകും പോരാടുക എന്ന് പരിശീലകൻ വാലിദ്‌. ഞങ്ങൾ ഒരു വിജയിയുടെ മനോഭാവത്തോടെ ആകും മത്സരത്തിലേക്ക് വരുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ മൊറോക്കൻ പതാക ഉയരത്തിൽ ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തുടർന്നു

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒപ്പം എല്ലാ അറബികൾക്കും ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും വേണ്ടിയാകും മൊറോക്കോ പൊരുതുന്നത്‌. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ പിന്തുണയും വേണം. വാലിദ് പറഞ്ഞു.

Picsart 22 12 06 01 50 03 696

സ്പെയിനിന് വലിയ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്‌. ഞങ്ങൾ 36 വർഷമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വകിയ രാജ്യങ്ങൾ ലോകകപ്പിൽ ബാക്കിയുണ്ട്, അവർക്ക് വെല്ലുവിളി നൽകുക എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാം നൽകാൻ പോകുന്നു, ഒരു ഖേദവും കളം വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകരുത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.