“ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാനല്ല ലോകകപ്പ് നേടാൻ ആണ് വന്നത്” – എംബപ്പെ

Picsart 22 12 04 22 08 22 263

താൻ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാൻ അല്ല ഖത്തറിൽ വന്നത് എന്ന് ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രൈക്കർ എംബപ്പെ. ഇന്നലെ പോളണ്ടിന് എതിരെ ഇരട്ട ഗോളുകൾ അടിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുക ആയിരുന്നു എംബപ്പെ.

ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ലോകകപ്പ് മാത്രമാണ്. ഈ ലോകകപ്പ് നേടാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഗോൾഡൻ ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നേടാനല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എംബപ്പെ 22 12 04 22 07 46 150

ഞാൻ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിജയിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകും, പക്ഷേ അതിനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഞാൻ കിരീടം വിജയിക്കാനാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ടീമിനെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടാകും. എംബാപ്പെ പറഞ്ഞു.

ഇന്നലത്തെ ഗോളുകളോടെ എംബപ്പെ ഈ ലോകകപ്പിൽ അഞ്ചു ഗോളുകളുമായി ടോപ് സ്കോറർ ആയി നിൽക്കുകയാണ്.